Geur meten kan alleen door de mens

Geschreven door: Jordy van Dienst

De in 2019 opgeleverde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Utrecht is gebouwd met de nieuwste technieken en installaties. Eén van mijn taken als adviseur omgevingsmanager is de nazorg met betrekking tot eventuele geuroverlast. Tot mijn grote verbazing werd mij verteld dat er geen apparaat bestaat dat geur kan ‘meten’.

Er bestaat een olfactometer, maar dit apparaat is een hulpmiddel voor het gecontroleerd verdunnen van geur ter onderwerping aan individuen in een geurpanel. Daarnaast zijn er elektronische neuzen, maar deze moeten vooraf ingeregeld worden alvorens zij een geur kunnen waarnemen. We kunnen mensen op de maan zetten en over niet al te lange tijd op mars, maar geur meten is kennelijk nog niet mogelijk.

Al vrij snel kwam ik tot de conclusie dat het ook eigenlijk best logisch is dat we geur niet kunnen meten met een apparaat. Geur is subjectief; iedereen ruikt net iets anders of ruikt het in een andere intensiteit. In andere woorden: geen neus is hetzelfde. Bepaalde stoffen zoals waterstofsulfide (H2S) zijn wel objectief te meten en aan dergelijke stoffen kan een geur worden toegeschreven (rotte eierenlucht).

Andersom meten kan simpelweg alleen met een neus.

→ Wat vind jij een opmerkelijke geur?