Dit doen wij

Over Beheerplan

Een beheerplan is een praktisch beleidsplan dat inzicht geeft op de vragen welke beheer- en onderhoudsactiviteiten moeten worden uitgevoerd en welke financiële en personele middelen daar bij komen kijken.

Dit document zorgt voor duidelijkheid m.b.t. het inrichten van efficiënte werkprocessen en de taakverdeling daarbinnen.