Dit doen wij

Over Technisch management

Onze technisch managers werken vanuit hun eigen vakinhoudelijke basis, aangevuld met ruime en vooral ook brede praktijk ervaring. Dat maakt dat wij op hoofdlijnen kunnen sturen, snel zicht hebben op raakvlakken en tegelijkertijd goed gevoel hebben voor de bepalende details of parameters in het werk. Wij worden enthousiast van complexe puzzels waarin meerdere disciplines of zelfs meerdere ‘werelden’ samenwerken. Een voorbeeld van dat laatste is onze ervaring in het goed samen laten gaan van architectonische, landschappelijke of ecologische aspecten in constructieve ontwerpen en in geïntegreerde contractvormen. Vanuit onze rol als technisch manager werken wij altijd intensief samen met de andere managers in het IPM team. Aangezien we zelf ook vaak meerdere rollen in kunnen vullen binnen een IPM team, hebben we een goed gevoel bij wat er in parallelle processen speelt en hoe dat effect heeft op ons werkveld als technisch manager. Wij denken en werken vanuit een functionele en relationele benadering. Wij praten dan ook liever over een functioneel manager dan van een technisch manager. Onze technische managers zijn inzetbaar in alle fasen van een project en in zowel ‘maakprojecten’ als asset management vraagstukken, hoewel iedere individu natuurlijk zijn of haar eigen specialisme heeft.