Dit doen wij

Over Training Adaptief Programmeren

In deze tweedaagse training maak je kennis met de waarde en principes van Adaptief Programmeren. Je vergroot jouw kennis en versterkt jouw vaardigheden om effectiever te kunnen werken aan besluitvorming in complexe projecten, rekening houdend met de onzekerheden in de omgeving van het project. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee heb je na deze training een goed beeld van wat de methode adaptief programmeren voor jouw project kan betekenen en kan je starten met het toepassen van deze methode!

Adaptief programmeren is een aanpak en planningsmethodiek die besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. Adaptief programmeren speelt flexibel in op actuele ontwikkelingen, en borgt tegelijkertijd lange termijn ambities.
Vraagstukken waarbij dit een rol speelt gaan vaak over investeringen in infrastructuur, in innovaties, beleidsmaatregelen en keuzes tussen technieken in een omgeving die onzeker is. Zo is het adaptief programmeren ontstaan binnen het deltaprogramma.

Eind 2016 is adaptief programmeren door het kabinet omarmd en in de nieuwe Spelregels MIRT opgenomen en daarmee verplicht voor alle MIRT-projecten waarbij onzekerheden impact hebben op de voorkeursstrategie of waar de uitvoering meer dan 10 jaar na de voorkeursbeslissing plaats vindt.

De meerwaarde van adaptief programmeren is merkbaar door:

Minder risico op over- en onderinvestering door rekening te houden met onzekerheden, mogelijkheden optimalisatie over tijd en inbouwen flexibiliteit;
Meer kansen om functionaliteit te verbeteren en innovatieve oplossingen te vinden door bredere scope en zoeken naar meekoppelkansen;
Betere onderbouwing van besluitvorming door meer en betere beslisinformatie;
Effectievere samenwerking tussen partijen doordat deze een ambitie delen en gezamenlijk een voorkeursstrategie zoeken.

Stratelligence en WB de Ruimte ontwikkelden samen een training voor projectleiders en beleidsmakers die aan de slag willen met adaptief programmeren. In een 2-daagse training maak je kennis met waarde van adaptief programmeren en leer je aan de hand van een praktijkvoorbeeld de 4 stappen van adaptief programmeren te doorlopen.

In de training is veel ruimte voor dialoog tussen de deelnemers en uitwisseling van ervaringen en dilemma’s. Juist dit aspect bevordert de praktische toepassing van de methode in je eigen project en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals, projectleiders en beleidsmakers, die zich willen verdiepen in de werkwijze adaptief programmeren en de vertaling willen maken naar hun eigen praktijk. Deelnemers zijn afkomstig uit diverse overheidsorganisaties en sectoren. Er is plaats voor maximaal 18 deelnemers. In verband met de werkmethodes tijdens de training is een minimum van 8 deelnemers vereist.

Klik hier voor meer info over deze training.