Dit zijn wij

WB de Ruimte

Nederland mooier maken en klaar maken voor de toekomst.

WB de Ruimte is een bureau waar spelen met de ruimte en vooruitgang centraal staan. We dagen graag uit, geven nieuwe inzichten, werken graag samen en gaan voor het beste resultaat. Zo brengt WB de Ruimte anderen op een unieke wijze verder en maken wij elk project samen nog beter.

Werkwijze

Nederland heeft blijvende grote opgaven op het gebied van waterveiligheid, infrastructuur en energie. Deze opgaven spelen zich af op verschillende schaalniveaus; van een waterveiligheidsprogramma op landelijk niveau tot kleine, maar altijd integrale ingrepen in steden en dorpen in de openbare ruimte. De eisen die worden gesteld aan deze programma’s en ingrepen worden steeds hoger. Het moeten klimaatbestendige, energie-neutrale en duurzame ontwikkelingen zijn en ze komen tot stand in interactie met een kritische omgeving.

Dit vraagt om een nieuwe werkwijze van overheden en bedrijfsleven.

In deze dynamische wereld groeit WB de Ruimte en wordt ons bedrijf verder volwassen. Wij spelen voortijdig in op nieuwe marktontwikkelingen en blijven nieuwe kennis vergaren die nodig is om nieuwe maatschappelijke vraagstukken op te kunnen pakken.

Wij richten ons op waar wij goed in zijn en waar onze passie ligt, namelijk in het managen van complexe projecten en vraagstukken in de water-, energie en mobiliteitssector.

Op unieke wijze verder brengen

WB de Ruimte zet zich in voor projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving; projecten met maatschappelijke toekomstwaarde.

Wij zoeken naar de grote, maar ook kleine doorbraken in de complexiteit van onze opgaven. Wij zien de potentie en maken daar de weg naartoe voor vrij op onze eigen unieke wijze.

Onze kernkwaliteit is het managen van projecten in de water -, energie- en mobiliteitssector van planvorming tot oplevering. Onze grootste kracht ligt in de verbinding van deze sectoren, namelijk in de grote en complexe, ruimtelijke opgaven. Het in beweging krijgen van mensen, het aanjagen van de potentie in projecten en organisaties is onze grote kracht.

Dit is wat wij doen.

Dit is hoe wij Nederland mooier maken en klaar maken voor de toekomst.

Ontmoet onze mensen

Een club energieke professionals met veel ervaring en een breed netwerk. Wij zetten ons in voor projecten met maatschappelijke toekomstwaarde in het publieke domein. We vinden het heel leuk om bij inhoudelijke vraagstukken betrokken te zijn. Door het koppelen van inhoudelijke kennis aan onze project- en proces aanpak bieden wij meerwaarde voor onze klanten.