Arjan de Vries

Contactgegevens

E-mail:
Arjan.deVries@wbderuimte.nl

Telefoon:
06-48628116

LinkedIn:
Arjan de Vries

Als eerste project heeft Arjan in 2008 voor WB de Ruimte meegewerkt aan de oplevering  van de Tunnel Technische Installaties (TTI) van de Betuweroute spoorlijn van IP ProRail naar KeyRail. Een belangrijk onderdeel hierin was het ‘omturnen’ naar een goede asset management structuur met als basis een goede analyse van het onderhoudsgedrag van de diverse installaties van de al in gebruik zijnde Betuweroute.

Sinds 2009 heeft Arjan als projectleider bijgedragen aan het project Spoorzone Delft. Een belangrijk onderdeel hierin was het actualiseren van het Plan Busquets voor de Openbare Ruimte binnen de context van een geïntegreerd D&C-contract, waarbij ProRail de gedelegeerd opdrachtgever is.

Daarnaast heeft hij in 2012 voor het Hoogheemraadschap Rijnland de rol van adviseur vervuld bij het opzetten van het project Nieuwe Driemanspolder (Plan van Aanpak) en heeft hij bijgedragen aan de totstandkoming van de aanbestedingsstrategie.

In 2014 en 2015 was Arjan betrokken als assetmanager en programmamanager bij de gemeente Amsterdam voor het areaal openbare verlichting en stadsilluminatie. Hij heeft met zijn team naast het ‘openhouden van de winkel’ een aantal veranderingen doorgevoerd in de manier van werken en heeft inhoudelijk bijgedragen aan het stads brede implementatieprogramma assetmanagement.

projecten waar Arjan aan gewerkt heeft