Bob Korf

Contactgegevens

E-mail:
Bob.Korf(at)wbderuimte.nl

Telefoon:
06-14439892

LinkedIn:
Bob Korf

Bob zijn enthousiasme ligt in het werken met een team aan complexe opgaven. De wisselwerking tussen het inhoudelijke vraagstuk, het proces, de mensen die ermee bezig zijn, de manier van werken en de organisatie boeien hem. Door zijn brede interesse en enthousiasme lukt het hem vaak om een team te enthousiasmeren om samen te komen tot kwalitatief goede oplossingen. Hij is iemand die de relatie aangaat en gericht vragen stelt, zodat hij de essenties van de opgave en de context waarbinnen de opgave speelt te weten komt. Vanuit die kennis streeft hij naar de gewenste kwaliteit. Hij heeft daarbij een goed gevoel voor de omgeving en is resultaatgericht.

Bob heeft een bedrijfskundige manier van kijken. Die heeft hij verder ontwikkeld bij ProRail. Daar heeft hij de wereld van het spoor leren kennen en ervaring opgedaan met project- en programmamanagement. Ook heeft hij daar geleerd te werken in teams volgens de werkwijze van integraal projectmanagement. De rol van projectmanager past het beste bij hem.

Sinds Bob bij WB de Ruimte werkt, doet hij ervaring en kennis op buiten de spoorwereld. Dat geeft hem de ruimte andere vraagstukken op te pakken, maar ook andere werkwijzen en rollen toe te passen. Op dit moment doet hij dat bij onder andere een waterschap. Het is voor hem inspirerend om met projecten bezig te zijn met een grote diversiteit aan onderwerpen.

projecten waar Bob aan gewerkt heeft