Bob Korf

Contactgegevens

Telefoon:
06-14439892

LinkedIn:
Bob Korf

Mijn enthousiasme ligt in het werken met een team aan complexe opgaven. De wisselwerking tussen het inhoudelijke vraagstuk, het proces, de mensen die ermee bezig zijn, de manier van werken en de organisatie boeien mij. Door mijn brede interesse en enthousiasme lukt het me vaak om een team te enthousiasmeren om samen te komen tot kwalitatief goede oplossingen. Ik ben iemand die het grote plaatje probeer te ontdekken, de relatie aangaat en gericht vragen stelt, zodat ik de context en de essenties van de opgave te weten kom. Vanuit die kennis streef ik naar de gewenste kwaliteit. Ik heb daarbij een goed gevoel voor de omgeving en ben resultaatgericht.

Ik heb een bedrijfskundige, planmatige manier van werken. Die heb ik na mijn studie verder ontwikkeld bij ProRail. Daar heb ik de wereld van het spoor leren kennen en ervaring opgedaan met project- en programmamanagement. Ook heb ik daar geleerd te werken in teams volgens de werkwijze van integraal projectmanagement. De rol van projectmanager past mij het beste.

Ik heb mijn spoorse ervaring en kennis uitgebreid in de water- en energiesector. Dat heeft mij de ruimte gegeven verschillende soorten vraagstukken op te pakken, maar ook andere werkwijzen en rollen toe te passen. Op dit moment ben ik met plezier werkzaam bij onder andere een waterschap. Het is voor mij inspirerend om met projecten bezig te zijn met een grote diversiteit aan onderwerpen.

projecten van Bob