Eltjo Ebbens

Contactgegevens

LinkedIn:
Eltjo Ebbens

Eltjo werkt sinds het begin van zijn carrière aan water gerelateerde projecten in de omgeving van havens, rivieren, kust en zee in de rol van projectmanager, omgevingsmanager, schrijver of adviseur. Eltjo overziet het volledige werkveld van waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en ruimtelijke kwaliteit. Door zijn kennis en ervaring op gebied van zowel beleid, planstudies, realisatie als beheer kijkt Eltjo altijd met een brede blik naar de materie, weet hij en is hij hierdoor voor ieder project en iedere opgave van meerwaarde.

Eltjo heeft als ultieme drijfveren het zoeken naar binding, waardering en het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt hierdoor van nature de samenwerking op met klant en betrokken stakeholders en gaat met een aanstekelijk enthousiasme proactief aan de slag. Eltjo is goed in staat om vakinhoudelijke kennis met een procesmatige en resultaatgerichte aanpak te combineren. Hierdoor weet hij het gewenste resultaat te behalen zonder de belangen van de betrokkenen uit het oog te verliezen. Een klanttevredenheid van 8 of hoger is hierdoor eerder regel dan uitzondering.