Joost Frakking

Contactgegevens

LinkedIn:
Joost Frakking

Werken aan waterkeringen is de hoofdmoot van zijn werk. Daarbij heeft hij een brede kennis en ervaring van planvorming tot en met realisatie opgedaan. Hij heeft een brede kijk op waterkeringsprojecten met het zwaartepunt op de techniek. Het samen met een deskundig team werken aan maatschappelijk relevante projecten waarin eenieders belangen zijn geborgd drijft hem.

Momenteel is hij werkzaam bij het technisch management van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2: hij co├Ârdineert toetsingen, en voert toetsingen uit van projecten voor diverse water- en Hoogheemraadschappen. In deze toetsing wordt vastgesteld of de voorziene versterkingsmaatregelen het veiligheidsprobleem oplossen, of de daartoe benodigde investering doelmatig is en of het project op een beheerste manier wordt voorbereid en gerealiseerd. Daarnaast denkt hij mee over de inrichting van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.