Monique Mooij

Contactgegevens

LinkedIn:
Monique Mooij

Monique Mooij van MOOiJ! Advies voor Ruimtelijk Ontwerp is een ervaren stedenbouwkundig ontwerper, die zich vooral richt op het raakvlak tussen stedenbouw, infrastructuur, landschap en architectuur. Een belangrijk doel daarbij is om met mensen uit diverse disciplines tot een gezamenlijk gedragen ontwerp of inrichtingsplan te komen. Monique heeft ruim 18 jaar ervaring als ontwerper en projectco√∂rdinator, op diverse schaalniveaus (van structuurvisie tot verkavelingsplan). Ze heeft gewerkt voor en samen met gemeentelijke en provinciale overheden, projectontwikkelaars en particulieren.

De samenwerking met WB De Ruimte is ontstaan in het project Ede Spoorzone. WB De Ruimte en MOOiJ! Advies voor Ruimtelijk Ontwerp denken op een gelijkwaardige wijze over gebieden als duurzaamheid, toegankelijkheid en menselijke maat. En dat een ontwerp niet alleen een mooi concept is, maar ook juist een praktische kant heeft: is het ontwerp maakbaar, bruikbaar en betaalbaar voor degene voor wie het bedoeld is. Daarnaast sluit de manier van samenwerken op basis van gelijkheid en expertise goed op elkaar aan.

projecten waar Monique aan gewerkt heeft