Amsterdam
Centraal

Management

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Rol:
Technisch Manager

Periode:
2014 - 2017

Wie:
Arjan de Vries

In Amsterdam wordt al jaren onder (Noordzuidlijn), in en langs het Centraal Station gebouwd. Als sluitstuk van het ontwikkelen wordt de openbare ruimte rondom het Station vernieuwd. Dit project “De Entree” verbindt het stationsgebouw met het in uitvoering zijnde project “De Rode Loper”, dat de verbinding vormt naar de binnenstad via het Damrak. Het project “De Entree” bestaat uit het opnieuw inrichten van het stationsplein en de Prins Hendrikkade met hoogwaardige materialen. Een grote fietsenstalling voor ca. 7000 fietsen onder het water aan de Prins Hendrikkade wordt daarbij gerealiseerd als onderdeel van een groter plan om per 2020 zo’n 17.500 stallingen te realiseren rondom het station. De tramemplacementen worden opnieuw ingericht zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd. Ook de rederijen krijgen nieuwe steigers en voorzieningen. Het Stationseiland van Amsterdam is een zeer druk stedelijk gebied. De uitvoering van het project zal dus met deze grote complexiteit rekening moeten houden.

Het project is – vrij uniek in Amsterdam – als UAV-gc E&C contract voorbereid. Gemeente Amsterdam werkt in het project Stationseiland samen met ProRail, NS en SRA. Het contract is inmiddels gegund aan MaxBögl.

WB de Ruimte levert een kwartiermaker Technisch Management voor project De Entrée. In samenwerking met de stakeholders zijn de volgende deelproducten geleverd:

Contracteisen ten aanzien van het raakvlak met 2 gelijktijdig te bouwen fietsenstallingen door ProRail; de Zuid-Oost-Stalling en de Zuid-West-Stalling.  Met name de laatste stalling is technisch en bouwlogistiek gezien complex vanwege de ligging onder de openbare ruimte en ligging naast het te bouwen westelijke tramemplacement en tijdelijke voorzieningen voor de rederijen. Hierbij zijn met ProRail samenwerkingsafspraken voor opdrachtgeverschap in de uitvoeringsfase.

Contracteisen voor de verplicht in te kopen materialen en materiaallogistiek bij het Materiaalbureau Amsterdam. Tussen opdrachtgever van het project, de Materiaaldienst Amsterdam en de Amsterdamse contracthouders zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

Contracteisen voor de VSE en VSP voor de openbare verlichting, stadsilluminatie en de verkeerregelinstallaties op basis van een gezamenlijk opgestelde Klanteneisenspecificatie.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons