Omgevingsmanagement
Strijp-S

Management

Opdrachtgever:
Park Strijp Beheer B.V.

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2021 - Heden

Wie:
Eline Wisse

De gemeente Eindhoven en VolkerWessels staan aan de vooravond van de laatste woningbouwopgave van Strijp-S, fase 4. In 2002 kochten VolkerWessels en de gemeente Eindhoven het omheinde industrieterrein van Philips en richtten de Publieke Private Samenwerking (PPS) Park Strijp Beheer op. Samen transformeren ze Strijp-S tot hét nieuwe creatieve centrum van Eindhoven.

De ontwikkeling van Strijp-S wordt in vier fases ontwikkeld, waarbij elke keer een kwart van het gebied getransformeerd wordt. Zo opent Strijp-S zich steeds meer voor de rest van Eindhoven. Hierdoor wordt het gebied steeds interessanter voor ondernemers, kwartiermakers, horeca en evenementen.
In de vierde fase van Strijp-S zijn ruim 1.000 nieuwe woningen voorzien. Door alle ontwikkelingen is er steeds meer ‘omgeving’ bijgekomen waarmee in de ontwikkeling van fase 4 rekening gehouden moet worden. Bewoners en bedrijven krijgen te maken met (bouw)werkzaamheden, maar er kunnen ook belangen spelen die invloed hebben op de plannen zelf. Daarom is Eline Wisse vanuit WB de Ruimte in april gestart als omgevingsmanager op Strijp-S. In deze rol houdt zij zich onder andere bezig met:

  • het vormgeven participatie bij het nieuwe bestemmingsplan;
  • het tijdig informeren van omgeving en omwonenden over de (bouw)werkzaamheden.

Strijp-S is in de afgelopen jaren een creatief en dynamisch gebied geworden waar mensen graag willen werken, wonen en verblijven. Nu belandt de transformatie van Strijp-S in de volgende fase en wordt het verder uitgebreid met woningen. Eline’s uitdaging is ervoor te zorgen dat het gebied zelf en de nabijgelegen omgeving ook tijdens de werkzaamheden een aangename plek blijft voor iedereen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons