Associé aan het woord: Len Hazeleger

Len Hazeleger is sinds 2019 als associé verbonden aan WB de Ruimte. Momenteel werkt Len als omgevingsmanager op twee projecten bij de Gemeente Woerden. Eén daarvan is het project ‘Brug Woerden West’. Een ruimtelijk project met een stevige politieke lading. In dit project werkt Len nauw samen met WB collega Huib van der Kolk. Samen hebben ze volop ingezet op transparantie, om het wantrouwen uit het verleden om te buigen. Len zit als omgevingsmanager in zijn kracht als betrouwbare en serieuze gesprekspartner. Mede hierdoor werd in oktober 2020 een alternatief dat voortkwam uit de participatie goedgekeurd door de gemeenteraad, een mooie en belangrijke mijlpaal!

“Belangrijk is het vergaren van consensus over de inhoud. Dan is voor een keuze voor links of rechts altijd wel begrip.”

Dat de samenwerking tussen Len en Huib goed verloopt, blijkt uit het enthousiasme waarmee hij hier over vertelt. “We zitten we vaak op één lijn. Huib is creatief en houdt van het verbreden van de horizon. Ik zelf kijk meer naar de structuur, het proces en de herleidbaarheid van keuzes. Zo vullen we elkaar goed aan.” vertelt Len. Ook werken ze beiden graag in de verkenningsfase van projecten, dus dat matcht ook goed. Er zit aan de nauwe samenwerking echter ook een risico: “als inhuur moet je ervoor zorgen dat er voldoende draagvlak is binnen de staande organisatie. Je moet er ook voor zorgen dat de opgedane kennis op een juiste manier wordt overgedragen. En daar zit een mooie uitdaging in”.

“Ik zou nog wel meer projecten samen met Huib willen doen.”

Naast zijn samenwerking met Huib is het ook voorgekomen dat er met andere associés en collega’s van WB de Ruimte gespard wordt, bijvoorbeeld over de opzet van een participatieproces. Len ziet in het zijn van associé meer kansen dan puur alleen het extra netwerk. Naast zijn eigen ervaringen en krachten heeft hij nog een voorraad aan extra kennis waar je beroep op kunt doen, dat ervaart Len als erg prettig.

“De kracht van WB de Ruimte zit hem in het verbinden van personen op kennis, het is krachten bundelen om elkaar verder te helpen.”