Ons verhaal

WB de Ruimte

Samen Nederland mooier, beter en duurzamer maken

Missie

Samen Nederland mooier, beter en duurzamer maken.

WB de Ruimte is een bureau dat werkt aan grote opgaven in het ruimtelijk domein. We dagen graag uit, geven nieuwe inzichten, werken graag samen en gaan voor het beste resultaat. Zo brengen wij samen elke opdracht verder.

Nederland is een klein, druk en hoog ontwikkeld land met grote uitdagingen om water, mobiliteit en energie op een duurzame manier vorm te geven naar de toekomst. De urgentie is hoog: de komende 10 jaar moet grote stappen gezet worden.

Het creëren van verbinding én mensen in beweging krijgen: dát is waar onze kracht ligt. Wij verleggen graag grenzen en geven nieuwe inzichten. Met ieders eigen kennis, kunde en karakter worden kaders op een unieke wijze doorbroken. Wij creëren ruimte om de toekomst te maken.

Visie en kernwaar­den

Wij geloven in projecten: het middel om verbinding te creëren, mensen in beweging krijgen én resultaat te boeken: dát is waar onze kracht ligt.

Wij geloven in projectteams: samenwerking van mensen en organisaties; met ieders specifieke kennis, ervaring en karakter samen gaan voor het beste resultaat. Zo brengen wij samen elke opdracht verder.

Wij geloven in vakkennis en focus: de basis voor elke analyse, oplossing en afweging is goed inzicht, maar ook focus op de onderwerpen binnen water, energie en mobiliteit waar we echt toegevoegde waarde kunnen bieden.

Wij geloven in de kracht en de energie van onze medewerkers: vanuit interne gedrevenheid om te werken aan de uitdagingen van deze tijd in het ruimtelijke domein, ontwikkelen zij zich tot vooraanstaande adviseurs en managers op hun vakgebied.

Strategie

WB de Ruimte levert management en advies aan de (semi)overheid voor vaak grotere projecten op het gebied van water en klimaatveranderingen, mobiliteit en stationsknooppunten en (decentrale) energietransitie.

We leveren hierin meerwaarde door gedegen inhoudelijke kennis en ervaring te combineren met ruime bestuurlijke ervaring in besluitvormingstrajecten, het omgevingsproces in verkenning en planfase, aanbestedings- contractmanagement in de realisatiefase. Wij werken mee in de projecten van uw organisatie en geven advies.

Maatschap­pelijk Verantwoord Ondernemen

→ Duurzaamheid

Binnen ons bedrijf en onze projecten zetten wij ons in om duurzame oplossingen te vinden. Voor de mensen, het milieu en de economie. Om welke oplossingen vraagt de toekomst? Wat is goed voor de gezondheid van onze medewerkers? Kunnen we materialen recyclen? Etc.

Sinds februari 2022 hebben we een certificaat op het gebied van milieubeleid; ISO-14001. Het stimuleert ons om CO2-bewust te handelen, binnen het bedrijf en binnen de projecten. Gaan we met de auto of kunnen we met de trein of fiets? En waar kunnen we energie besparen?

→ Social Return

Iedereen verdiend een plekje op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij als bedrijf een steentje bijdragen om degene met afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in de samenleving?

Door in ieder geval bewust sociaal in te kopen bij bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar daarnaast ook door contact te houden met bedrijven die ons meer kunnen vertellen over social return in de praktijk. Zo blijven wij ons bewust van onze (potentiële) rol, blijven we op de hoogte van het laatste nieuws hieromtrent en kunnen we ons goed voorbereiden op een werkervaringsplek of als werkgever.

WB Next

WB Next is een initiatief van de jongere medewerkers van WB de Ruimte. Zij voeren als team opdrachten uit  voor opdrachtgevers. WB Next doet op deze manier ervaring op in het werkveld. Door met een frisse blik onderzoek te doen, met hulp van meer ervaren medewerkers, levert WB Next kwaliteit in een nieuw jasje.

Kwaliteitsgaran­tie

Wij vinden het belangrijk om onze bedrijfsprocessen goed op orde te hebben. Sinds februari 2019 hebben wij een ISO-9001 certificaat die bewijst dat we dit ook daadwerkelijk hebben.

De norm benadrukt het belang van continue verbetering en stelt ons in staat risico‘s te identificeren en onze prestaties te verbeteren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit (blijven) leveren die wij willen. Voor onszelf en onze opdrachtgevers.

 

Ontmoet onze mensen

WB’ers zijn energieke denkers en doeners. Mensen die graag uitdagen om verder te komen. Door samen te werken en te gaan voor het beste resultaat. We bouwen aan mooie projecten in water, mobiliteit of energie.