Rapport Expertgroep Gezondheid IJmond gep­resen­teerd aan staatssec­retaris Heijnen 

Op woensdag 28 februari heeft Marcel Levi (voorzitter) het eerste adviesrapport van de Expertgroep Gezondheid IJmond aangeboden aan Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hans van Engelenburg en Eline Wisse van WB de Ruimte ondersteunen de expertgroep in de rol van secretaris.

De expertgroep in het najaar van 2023 ingesteld door de staatssecretaris om te adviseren over de effecten op de gezondheid van Tata Steel Nederland. Dit naar aanleiding van de plannen om de fabriek in IJmond te vernieuwen en te vergroenen. De groep bestaat uit 10 experts op het gebied van gezondheid, verspreiding van stoffen in het milieu, gezondheidsrecht en -communicatie. 

Op 28 februari zijn in het rapport de eerste bevindingen uiteengezet. Deze spelen een rol bij de te maken maatwerkafspraken over de bijdrage van de overheid aan de vergroening van de staalproductie in Nederland en bij de op te stellen MER voor de Groen Staal plannen. De experts pleiten ervoor gezondheid een centrale rol te laten spelen in de te maken afwegingen.  

Wil je meer weten over dit eerste advies? Hier vind je de kamerbrief en het adviesrapport.