Het belang van waterplan­ten

Samen met Hoogheemraadschap van Delfland werkt WB de Ruimte, samen met onze partners LievenseCSO en Bureau Waardenburg, met plezier aan o.a. deze mooie ontwikkeling. Dit onder de noemer Programma Waterkwaliteit (voorheen de Groene Motor)!

Waterplanten zijn belangrijk voor een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit. In het kanaal de Zweth bij de Woudse polder monitort Hoogheemraadschap van Delfland verschillende manieren van aanplanten van waterplanten. Zo kunnen ze zien welke planten aanslaan en uitgroeien tot volwassen planten. In hun wateren en natuurvriendelijke oevers zien ze dat onderwaterplanten nog onvoldoende aanwezig zijn. Voor waterdieren zoals slakken, libellen, waterkevers en jonge vissen vormen deze planten een belangrijke leefomgeving. Lees meer over dit onderzoek op hun website.

Bekijk hier het filmpje.

(Bron tekst: Hoogheemraadschap van Delfland)