Ken­nisbijeen­komsten MER en MIRT

De komende drie jaar organiseren WB de Ruimte, Lievense|WSP, Studio Bereikbaar en Jonge Honden kennisbijeenkomsten op het gebied van milieueffectrapportage (MER) en MIRT. Dit doen we in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte. Hierin staan alle projecten en investeringen die zich richten op betere wegen, het spoor en waterwegen.

Het doel van de opdracht is het bevorderen van kennisoverdracht, -uitwisseling en -ontwikkeling over actuele MER- en MIRT-gerelateerde thema’s bij medewerkers van Rijkswaterstaat, het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat en van decentrale overheden. We bieden een diversiteit aan bijeenkomsten. Zie voor meer informatie en inschrijving: www.leerplatformmirt.nl

Voor deze opdracht werkt WB de Ruimte samen met Lievense|WSP, Studio Bereikbaar en Jonge Honden. Gezamenlijk hebben we alle benodigde kennis in huis. Lievense|WSP heeft een inhoudelijk accent bij water(veiligheid) en MER, Studio Bereikbaar bij mobiliteit en MIRT en WB de Ruimte bij mobiliteit, infrastructuur en MER. Jonge Honden heeft ervaring in het op een creatieve manier delen van kennis, organiseren en evalueren van bijeenkomsten.

Afgelopen dinsdag, 18 februari, was de Project Start Up voor de kennisbijeenkomsten. We hebben met elkaar een constructieve start gemaakt van onze samenwerking voor de komende jaren. Er was veel openheid en bereidheid tot samenwerking van alle kanten. Kortom: een mooie start van de samenwerking! Wordt vervolgd!