Par­ticipatie-ad­vies

par·ti·ci·pa·tie (devmeervoud: participaties)

1 het hebben van aandeel in ietsdeelname

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft participatie met de omgeving benoemd als belangrijk element in de beleidsvorming in alle werkvelden van het ministerie.

Voor beleidsmedewerkers is het nu nog belangrijker dan voorheen om hun werk in te richten in interactie met hun omgeving.

De maatschappelijke context verandert, maar ook met de komst van de omgevingswet krijgt participatie een belangrijkere plek in beleidsvorming.

Onze collega Tom Radstaak begeleidt en adviseert verschillende projectmanagers en projectteams bij het opzetten van een participatieplan en heeft samen met de directie Participatie een training ontwikkeld voor beleidsmakers om een theoretische basis te leggen en handvatten te bieden voor participatie in beleidstrajecten.

Meer weten over participatie binnen projecten, de projecten binnen IenW of de rol die Tom vervult?
Neem contact met ons op!