Raam­contract Arnhem

Samen met Ruimtemanagers en Bureau Buiten zit WB de Ruimte in het raamcontract van de gemeente Arnhem: project- en interimmanagement in het ruimtelijk domein.

Op dit moment is vanuit onze combinatie een projectmanager bezig met de Omgevingsvisie.

De Omgevingswet wordt per 2021 ingevoerd en de gemeente Arnhem heeft voor de implementatie een plan van aanpak opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het werken aan en realiseren van een omgevingsvisie, één van de nieuwe ruimtelijke instrumenten van de Omgevingswet. Het beoogde doel is een vastgestelde omgevingsvisie die voldoet aan de eisen die de Omgevingswet stelt en aansluit bij wat de wensen zijn van het college en de gemeenteraad.