Symposium ‘Wordt waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis?’

We gaan de Kaderrichtlijn Water(KRW)-doelen voor 2027 niet halen en uitstel is niet meer mogelijk.
Wat gaat dit betekenen? Wat zijn de consequenties? Wat hebben we al bereikt, en wat kunnen we nog doen?

Ter afsluiting van onze vijfjarige samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland aan “De Groene Motor”, een programma gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in Delfland, organiseren we een symposium over de roze olifant in Nederland: de KRW-doelen worden niet gehaald in 2027!

De middag wordt ingevuld door pitches van inspirerende sprekers die een toelichting geven vanuit de natuur, het juridische aspect, het drinkwater, het waterbeheer, en wat we allemaal al gedaan hebben aan maatregelen. Het wordt geen middag om achterover te leunen, want met de prikkelende dagvoorzitter Esther van der Voort gaan we juist in gesprek met de sprekers en met elkaar. We beschouwen het glas als halfleeg én als halfvol, met
zelfs een heuse waterproeverij om van de verschillende perspectieven te proeven.

Tijdens deze middag ontmoet u vakgenoten van waterschappen, provincies, gemeenten, de Rijksoverheid, onderzoeksinstituten en de advieswereld die affiniteit hebben met dit vraagstuk.

Klik hier om u aan te melden

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is symposium-1024x264.jpg

Locatie
Muntgebouw te Utrecht, Leidseweg 90

Datum en tijdstip
25 november, van 14.00 uur tot 17.00 uur, inclusief de gelegenheid om tijdens een borrel na te praten.

We zien en spreken u heel graag op 25 november!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logos-groene-motor-1024x170.jpg

Bronvermelding afbeelding: Hoogheemraadschap van Delfland.