Tom Radstaak nieuw bes­tuurslid Ken­nisontwik­keling bij POM

Sinds januari 2024 is Tom Radstaak bestuurslid Kennisontwikkeling bij Platform Omgevingsmanagement (POM). POM zet zich in om het vak omgevingsmanagement verder te ontwikkelen en biedt een platform voor omgevingsprofessionals om met elkaar te blijven leren.

“Ik zou graag willen bijdragen aan het gestructureerd oppakken van de POM kennisontwikkeling. Hierbij wil ik voortborduren op mijn ervaring als programmamanager van het kennisknooppunt Participatie bij het ministerie van IenW en het werk dat ik bij WB de Ruimte doe als het gaat om kennisontwikkeling op gebied van participatie. Wat mij betreft is een eerste stap het concretiseren van de ambitie(s) en maken van keuzes hierin.”

Tom richt zich binnen het bestuur op Kennisontwikkeling. Hij pakt dit op samen met de nieuwe commissie Kennisontwikkeling.