Tracés in beeld

TenneT. Zuid – West 380 kv oost.

De afgelopen periode zijn meerdere werkateliers in de omgeving gehouden over het nader uitwerken van het voorgenomen hoogspanningstracé Rilland -Tilburg.  Hierin is gezamenlijk gekeken met belanghebbenden in het gebied naar de opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die uitgewerkt zijn, kunt u lezen in het projectboek 3: tracés in beeld

De afgelopen maanden heeft TenneT weer een nieuwe fase doorlopen om te komen tot een definitief tracé. Vanuit de omgeving en de samenwerkende overheden krijgen ze de opdracht om vooral zorgvuldig te werk te gaan, en als je iets met aandacht doet dan kost dat tijd. Het team verruilde het TenneT-kantoor in Arnhem steeds vaker voor het werkgebied tussen Rilland en Tilburg.

“Want alleen door op de plek te zijn waar je plannen voor maakt zie je wat je doet. En ook wat je aanricht.”