Water­veilig­heid Limburg

Ruimte voor ontwikkeling!

Samen met wbNET waren wij in Valkenburg om, onder leiding van Gerda van Melick en Theo Reinders, meer te horen over het programma ‘Waterveiligheid en Ruimte Limburg’ (WRL). Wat was het leerzaam én gezellig!

Na de overstroming in 2021 wordt er om een integrale en structurele aanpak gevraagd van zowel het regionale als het hoofdwatersysteem. Het programma WRL heeft als hoofddoelstelling het klimaatrobuust maken van Limburg vanuit een integrale benadering en werkt voor en namens de Limburgse overheden. De aanpak van de klimaatopgave wordt gecombineerd met andere opgaven en zoekt daarmee actief de samenhang in alle lopende ambities in het fysieke domein.

We hoorden meer over de schade bij een ondernemer, hielden een werkatelier en kregen een rondleiding door de glooiende landschappen.