Watervisie Gouda

Op 18 juli jl. is de watervisie “Gouda leeft met water” door de voorzitter van de Wateralliantie Gouda aangeboden aan het college van de Gemeente Gouda. Met deze aanbieding eindigt een leerzaam maar bovenal leuk project waar WB de Ruimte aan heeft mogen bijdragen.

De Watervisie Gouda is in samenwerking met WB de Ruimte opgesteld door de Wateralliantie. Deze alliantie bestaat uit diverse Goudse partijen die zich inzetten voor het behoud van de rijke cultuurhistorie in Gouda, waarvan een aantal zich specifiek richten op het water in de binnenstad. De partijen waren onderling sterk verdeeld over hun aanpak, doelen en ambities voor de stad Gouda. Door middel van een aantal avondbijeenkomsten heeft WB de Ruimte de partijen leren zoeken naar een gezamenlijk belang en doelstelling. Bovendien moest duidelijk worden wat nu precies de vraag achter de vraag was. Waarom willen we dit, wat is de noodzaak en wat zijn de thema’s waar we op inzetten? Daarnaast heeft WB de Ruimte de partijen inzicht gegeven in hoe zij optimaal met elkaar kunnen samenwerken om tot een breed gedragen visie te komen en om meer met elkaar te kunnen bereiken.

Het resultaat mag er zijn: De watervisie “Gouda leeft met water” is een gedragen visie die de ambities en doelen verwoord van de Wateralliantie ten aanzien van de binnenstad in Gouda.

WB de Ruimte heeft bijgedragen aan het opstellen van deze visie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.