Bes­tuursovereen­komst ver­nieuwing Station A’dam Lelylaan

Afgelopen zomer is er een bestuursovereenkomst getekend voor de vernieuwing van Station Amsterdam Lelylaan. Het station is verouderd en het doel is om er een functioneel hoogwaardig, veilig en prettig OV-knooppunt te realiseren.

De Gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail, NS Stations en de minister van Infrastructuur en Waterstaat willen als een team samenwerken en de vernieuwing van het station als één project gezamenlijk ontwerpen en realiseren.  De afspraken over deze samenwerking, zoals over opdrachtgeverschap, besluitvorming en kosten- en risicoverdeling, zijn uitgewerkt in een bestuursovereenkomst. Onze collega Gerben Schuhmacher trad hierbij op als juridisch adviseur en als penvoerder.