Duur­zaamheid in onze projecten

Vrijdagmiddag 23 september hebben wij het met elkaar gehad over “duurzaamheid” in onze projecten. Denk hierbij aan thema’s zoals energie, mobiliteitstransitie, stikstofcrisis, circulariteit, materiaalgebruik, ontwerpkeuzes, waterkwaliteit, draagvlak in de omgeving, klimaatadaptatie, emissieloos bouwen, etc. Uiteraard ontstond er die middag ook discussie over wat ‘duurzaamheid’ is. Leuk om samen echt even bij stil te staan. 

We zien dat opdrachtgevers meer en meer een echte focus op duurzame oplossingen vragen, onder meer in aanbestedingen, en in alle fasen van projecten. Door de focus op duurzaamheid komen alternatieven beter in beeld. We vergroten de oplossingsruimte voor klanten en kunnen zo tot betere oplossingen komen. Duurzaamheid en doelbereik tegen acceptabele kosten kunnen heel goed hand en hand gaan met elkaar.

We vertelden elkaar wat we persoonlijk doen op het gebied van duurzaamheid en waar we tegenaan lopen in onze huidige projecten.

Daarna hebben we van associé Anjo Travaille geleerd hoe we gedrag kunnen beïnvloeden richting meer duurzaamheid en circulariteit. Anjo is momenteel adviseur voor het ministerie van IenW op dit gebied.

Hij heeft ons inspiratie gegeven hoe je door slimme communicatie en projectinrichting duurzaam gedrag kunt uitlokken. Ontzettend interessant en leuk!