Ged­rags-beïnvloeding bij circulaire economie

Hoe gedragsbeïnvloeding helpt bij het maken van een circulaire economie

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie (CE) hebben. Een economie waarin afval niet bestaat. Een circulaire economie draagt bij aan minder klimaatverandering, meer biodiversiteit en meer leveringszekerheid. Dat vraagt inzet van overheden, bedrijven en burgers. In opdracht van I&W gaat Anjo Travaille na op welke manier het gedrag van burgers kan worden veranderd zodat ze bijdragen aan CE. Burgers kunnen bijvoorbeeld producten delen of lenen, tweedehands producten kopen, kapotte producten laten repareren of afval scheiden.

Vanuit zijn bedrijf Bovenkamers adviseert Anjo overheden over het uitlokken van duurzaam gedrag van burgers en bedrijven. Ook geeft hij maandelijks lezingen over duurzaam gedrag, hoe onze hersenen keuzes maken en hoe je kan omgaan met weerstand. Anjo combineert hierbij zijn milieukundige achtergrond met zijn opleiding tot cognitief psycholoog.

Anjo: Het valt me op dat mensen vaak nogal ouderwetse ideeën hebben over gedragsverandering. Velen verwachten dat kennis en bewustwording de beste route is. Dat is het vaak niet, zeker niet bij onderwerpen rond klimaat en duurzaamheid. Ons bewustzijn is erg flexibel en volgt meestal ons gedrag! Dus de truc is om de omgeving zo in te richten dat het duurzame gedrag makkelijk, logisch en vanzelfsprekend wordt.

Ik ken WB de Ruimte via de leuke en interessante bijeenkomsten met het netwerk, waar ik soms aan deelnam en ook wel eens een presentatie voor heb gegeven. Heel mooi en uniek hoe WB de Ruimte contact legt en onderhoudt met vele professionals in ons werkveld.”