Het verplaat­sen van de BROEF

Amsterdam Airport Schiphol heeft een eigen brandweerkorps. Deze dient bij een luchtvaartincident binnen drie minuten na een melding ter plaatse te zijn. Om hierop voorbereid te zijn heeft het brandweerkorps van Schiphol een brandweer oefenplaats (BROEF) met een oefenvliegtuig (FireFly). Hiermee kunnen verschillende scenario’s worden gesimuleerd. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de aanpassing of verplaatsing van de BROEF naar een andere locatie.

Eline Wisse, Mees Arkesteijn en Heleen Sarink hebben hiervoor een aanmeldnotitie opgesteld. Hierin is de milieu-informatie opgenomen aan de hand waarvan de gemeente Haarlemmermeer kan nagaan en motiveren of belangrijke negatieve milieugevolgen zijn uit te sluiten of dat er een Milieueffectrapport opgesteld moet worden.

Meer weten? Kijk ook eens op de projectpagina!

#wbderuimte #brandweer #schiphol #mer