In gesprek over de laatste bouwfase op Strijp-S

In deze video is onze collega Eline Wisse in gesprek met stedenbouwkundige Adriaan Geuze en de makers van Strijp-S over de laatste bouwfase op Strijp-S, fase 4. Deze video is, samen met een informatieavond, het startschot van het participatieproces.

Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Park Strijp Beheer* vindt het belangrijk om alvast vooruit te lopen op de invoering van de omgevingswet. Dit betekent dat goed wordt nagedacht over de inpassing van fase 4 in de omgeving. Daarnaast krijgen bewoners, ondernemers en de makers van Strijp-S de kans geven om hun te stem te laten horen.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Eline, die binnen dit project omgevingsmanager is.

*de gemeente Eindhoven en VolkerWessels