Keuze minister voor tracé Zuid-West 380 kV Oost

Op 24 september heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn keuze bekend gemaakt voor de uitwerking van het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg.

In juli 2017 heeft de minister van EZK op basis van het advies van de samenwerkende overheden (18 gemeenten, provincie en waterschappen in deze regio) het voorgenomen tracé van deze nieuwe hoogspanningsverbinding vastgesteld. De afgelopen twee jaar is dit voorgenomen tracé verder uitgewerkt. De resultaten van deze uitwerking zijn weergegeven in Projectboek 3.

De minister heeft in 11 uitwerkingsgebieden zijn keuze gemaakt. Hij heeft het advies van de samenwerkende overheden grotendeels overgenomen. Daarnaast heeft de minister TenneT gevraagd om voor dit project te onderzoeken welk masttype de beste bijdrage levert aan alle milieuaspecten (zoals natuur, landschap en leefomgeving) in verhouding tot de kosten.

Jochem is namens TenneT omgevingsmanager voor dit project. Dat doet hij samen met Antje Tenhaaf. Het tracé van de hoogspanningsverbinding is de afgelopen periode samen met de direct betrokken bewoners, bedrijven, organisaties en andere overheden zo optimaal mogelijk uitgewerkt. Er zijn ruim dertig werkateliers georganiseerd waarin gezamenlijk varianten zijn verkend en onderzocht. In dit project draagt WB de Ruimte verder bij aan het MER, behorend bij het Rijksinpassingsplan.