LIFE-sub­sidie aanvraag gemeente Ede

WB de Ruimte gaat samen met Nelen & Schuurmans en Evers + Manders de gemeente Ede ondersteunen bij het doen van een LIFE-subsidieaanvraag.

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. De gemeente Ede heeft de Bloemenbuurt en de Zeeheldenbuurt aangewezen als pilotproject om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor innovatieve maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie-opgave. Onderdeel van het pilotproject is het aanvragen van de LIFE-subsidie.

Lees hier meer over het project en onze rol hierin.