LIFE-sub­sidie aanvraag
gemeente Ede

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Gemeente Ede

Rol:
omgevingsmanager

Periode:
januari 2022 - april 2022

Wie:
Jochem Dijkshoorn,
Eline Wisse

De gemeente Ede constateerde dat, door gebrek aan ruimte in de ondergrond, de mogelijkheid om maatregelen te nemen ten behoeve van klimaatadaptatie beperkt is. Daarom zijn de Bloemenbuurt en de Zeeheldenbuurt aangewezen als pilotproject. De komende jaren staan in deze wijken de vervanging en groot onderhoud van wegen, vervanging van bomen en de energietransitie op de planning. Het pilotproject heeft als doel om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor innovatieve toepassingen, waardoor klimaatadaptatiemaatregelen beter ingepast kunnen worden. Om deze pilotprojecten te kunnen uitvoeren was er subsidie nodig. De gemeente Ede heeft grote ambities op het gebied van groen, verkeer, duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wijkbeheer en ruimtelijke kwaliteit.

WB de Ruimte werkte samen met Nelen & Schuurmans en Evers + Manders subsidieadviseurs aan de opdracht om subsidiemogelijkheden te verkennen voor deze pilotprojecten, waaronder de LIFE subsidie. LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid.

Nelen & Schuurmans is een adviesbureau voor Water en IT. Zij geven advies voor de juiste klimaatadaptatie maatregelen in boven- en ondergrond aan gemeenten in heel Nederland. Evers + Manders is een subsidie-adviesbureau, gespecialiseerd in het aanvragen van nationale en Europese subsidies in opdracht van overheden en bedrijven.

Een deel van de kansen van het project worden vergroot door het nadrukkelijk meenemen van de directe omgeving (publiek en particulier). WB de Ruimte was verantwoordelijk voor het goed naar voren laten komen van de omgevingsmanagement- en proceskant. Gezamenlijk ondersteunden wij zo de gemeente Ede bij het doen van de LIFE-subsidieaanvraag.

Wil je meer weten over dit project? Bel dan met Jochem Dijkshoorn.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons