Nieuwe collega, Welkom Koen Mathot!

Deze week valt er naast Bevrijdingsdag nog wat te vieren. Namelijk, op 1 mei hebben we Koen Mathot welkom geheten als collega bij WB de Ruimte. Koen heeft een achtergrond in het waterbeheer en is momenteel werkzaam in waterbouwkundige projecten.

Als enthousiaste teamplayer zoekt hij graag de verbreding op door wateropgaven met andere opgaven in het gebied te combineren. Dit om zo efficiënt en doelmatig projecten neer te zetten!

Heel veel succes en vooral veel plezier gewenst, Koen!