Watervisie Gouda

Afgelopen maandagavond kwamen de Wateralliantie, de gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland bij elkaar in het Huis van de Stad in Gouda.

Het afgelopen jaar heeft de Wateralliantie, een samenwerking tussen verschillende Goudse vrijwilligersorganisaties, een watervisie opgesteld voor de binnenstad van Gouda.

WB de Ruimte heeft hieraan bijgedragen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Heleen Sarink, Huib van der Kolk en Jordy van Dienst hebben het proces om te komen tot de visie begeleid en gefaciliteerd. De gemeente en het hoogheemraadschap spraken hun waardering uit voor de visie en de rol van WB de Ruimte.

In de Watervisie geven de organisaties hun visie op water in de binnenstad van Gouda. De visie is gebaseerd op een drietal thema’s: cultuurhistorie, klimaatadaptatie en economie. De watervisie geeft antwoord op de vragen hoe het erfgoed van Gouda bewaard kan blijven, de stad gesteld kan staan voor een veranderd klimaat en de binnenstad weer levendig en vitaal wordt.

Met een innovatieve aanpak waarin nieuwe technieken verbonden worden met oude structuren gaat water weer stromen in Gouda!

Voor meer informatie over deze aanpak en/of de Watervisie, neem contact op met Heleen.