Heleen Sarink

Contactgegevens

E-mail:
Heleen.Sarink(at)wbderuimte.nl

Telefoon:
06-51405388

Heleen is al jaren actief als allround projectleider of omgevingsmanager van uiteenlopende infrastructuurprojecten, in verschillende stadia van de planvorming: van verkenning tot inrichtingsprocedures. Zij kan meedenken op strategisch niveau en is tegelijkertijd pragmatisch in haar handelen. Zij heeft ervaring in het doorlopen van besluitvormingsprocedures, welke fasering en producten daarbij nodig zijn. Zij kan bestuurders adviseren en is behendig in het omgaan met stakeholders. Een heldere analyse opstellen van vragen of problemen, een duidelijke aanpak formuleren en de handen uit de mouwen: dat kenmerkt het werk van Heleen. Heleen is gevoelig voor de persoonlijke kant van het werk en stimuleert een open werksfeer en collegialiteit.

Op welk type projecten werkt Heleen? Het gaat meestal om complexe infrastructuurprojecten en -programma’s, vaak met een uniek en innovatief karakter. Zij heeft lang gewerkt op het gebied van de hoogwaterbescherming. De afgelopen jaren is daar de energiesector en de luchtvaart bijgekomen.

projecten waar Heleen aan gewerkt heeft