WSHD verbetert veiligheid voor fietsers

Een goede zet van het waterschap is het aanbrengen van fietssuggestiestroken, vooruitlopend op een structurele oplossing voor de fietsveiligheidsopgave op de Korteweg van Zuid-Beijerland.

In samenwerking met de gemeente Hoeksche Waard en de Provincie Zuid-Holland wordt nu gewerkt aan het plan om zo snel als mogelijk de provinciale weg N489 door te trekken tot de Noord-Achterweg parallel aan de Korteweg waardoor het vele doorgaande verkeer niet meer over de Korteweg behoeft te rijden en waarbij deze dan fietsvriendelijk wordt ingericht.

In dit geheel werk Arjan mee als assetmanager in gesprek met heemraad en wethouder over de te maken keuzes en te nemen stappen.

Foto: WSHD