Aan de slag met waterstof

Voor het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie gaan Heleen, Jordy en Jochem aan de slag met waterstof!
Het project HyTransPort is een nieuwe waterstofleiding door de Rotterdamse haven. WB de Ruimte heeft de milieuverkenning voor dit project opgesteld en is nu gevraagd om de aanmeldnotitie te schrijven. De aanmeldnotitie gaat in op de milieueffecten van de waterstofleiding ten behoeve van de ruimtelijke procedure.

Meer weten over dit project of de aanmeldnotitie? Neem contact met ons op!