PON wint MaaS-pilot Rotterdam Den Haag en airport

Op 26 november heeft De Verkeersonderneming, mede namens Schiphol Real Estate en Rotterdam The Hague Airport, twee contracten getekend met Mobility Services & Retail B.V., onderdeel van het PON-concern. Deze contracten zijn een uitvloeisel van een (mede) door WB de Ruimte vormgegeven en uitgevoerde mini-competitie onder de Raamoverkomst MaaS. Zie verder de berichtgeving hierover op de website van De Verkeersonderneming.

Relevant bij een dergelijke aanbesteding is het opstellen van een Programma van Eisen, de vertaling hiervan in een Uitvraagdocument en het opstellen van de beoogde contracten (Nadere overeenkomsten). WB de Ruimte levert hiervoor de benodigde kennis en ervaring in de persoon van Gerben Schuhmacher. Ook bij de verdere uitvoering van de pilot, in de vorm van een Innovatiepartnerschap, zal Gerben de rol van juridisch adviseur vervullen. Daarnaast zal WB de Ruimte het contractmanagement verzorgen in de persoon van Bert Verboon.