Mobility as
a Service

Adviezen

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Verkeersonderneming,

Rol:
Aanbestedingsmanager, Adviseur

Periode:
2017 - heden

Wie:
Gerben Schuhmacher

Er is veel vraag naar vernieuwingen in de mobiliteit. Het gaat daarbij om verbetering van dienstverlening aan reizigers om de toegang tot mobiliteit en de keuzemogelijkheden in mobiliteit te verbeteren. Van bezit naar (mede-)gebruik van milieuvriendelijk vervoer is daarin belangrijk.

Mobility as a Service (MaaS) is een nieuw en innovatief concept voor mobiliteitsbeleid. MaaS betekent: het aanbod van multimodale, vraag gestuurde mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bv. Mobiele app) met real-time informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties.

Nederland is een goede proeftuin voor MaaS. Het land is dichtbevolkt, er is een goede OV- en weginfrastructuur en er zijn problemen in de bereikbaarheid die mogelijk met MaaS kunnen worden opgelost.

Oplossing

Het Ministerie van IenW heeft in 2018 een Raamovereenkomst voor MaaS openbaar aanbesteed met als resultaat dat voorwaarden en eisen zijn vastgelegd voor de ontwikkeling van MaaS en dat de grondslag is geboden voor Decentrale overheden om middels minicompetities 7 Pilots in de markt te zetten. 24 Dienstverleners zijn eind 2018 door IenW gecontracteerd in de Raamovereenkomst en deze staan klaar om de uitdagingen in de MaaS Pilots aan te gaan. Deze aanpak is geïnspireerd op de raamovereenkomst IMMA, die ook met succes door WB de Ruimte is vormgegeven.

Onze inbreng en rol als aanbestedingsdeskundige

Een adviseur van WB de Ruimte heeft de aanbesteding van de Raamovereenkomst ontworpen, voorbereid en het proces begeleid. WB de Ruimte doet dit werk in 2019 ook voor 2 van de 7 minicompetities.

Bronvermelding afbeelding: Infrastructure

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons