Raadsbes­luit in Woerden

Na meer dan 30 jaar discussie over een westelijke randweg en brug in Woerden-West nam de gemeenteraad van Woerden gisteren met een grote meerderheid het besluit om de Rembrandtbrug aan te leggen.

Met bewoners en bedrijven hebben we door middel van uitgebreid onderzoek en intensieve participatie een alternatief ontwikkeld met breed draagvlak. De Rembrandtbrug is een brug dicht bij de stad die met bijbehorende wegen aangelegd wordt door het bedrijventerrein Barwoutswaarder en zo ook een impuls geeft aan de herstructurering van het bedrijventerrein. De raad heeft hiervoor ook het krediet beschikbaar gesteld.

Dank je wel opdrachtgevers Jessica Rateland, Jethtro Michel en Arjan Noorthoek, dank je wel college van B&W, dank je wel bewoners en ondernemers in Woerden, dank je wel gemeenteraad voor het vertrouwen dat jullie Huib van der Kolk als projectmanager en Len Hazeleger als omgevingsmanager hebben gegeven om leiding te mogen geven aan dit project.