Brug
Woer­den-West

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Gemeente Woerden

Rol:
Project- en omgevingsmanagement

Periode:
2019 - 2022

De afwikkeling van het verkeer door Woerden-west verloopt niet goed. Er is maar één brug over de Oude Rijn waar al het verkeer uit het achterland en Woerden-noord overheen moet om naar het centrum of naar de snelweg A12 te komen, met opstoppingen en overlast als gevolg.

Over hoe dit vraagstuk op te lossen en of daarin een westelijke randweg een oplossing is, verschillen de meningen. Op basis van een vergelijkend onderzoek naar zeven varianten voor een westelijke randweg heeft de raad besloten dat er vooralsnog geen westelijke randweg komt. Wel wil het college de verkeersproblemen op de route Rembrandtlaan-Boetendijk verlichten en het verkeersnetwerk robuuster maken door een extra brug aan te leggen over de Oude Rijn en de weg aan te sluiten op de Hollandbaan.

Twee alternatieven worden uitwerkt door een projectteam waarbij intensief participatie van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties plaats vindt.

Vanuit WB de Ruimte werkten Huib van der Kolk (projectmanager) en Len Hazeleger (omgevingsmanager) aan dit project.

Lees hier meer over het project op de site van de gemeente Woerden.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons