Theemswegtracé Haven Rotterdam gereed

In het Rotterdamse havengebied is de Havenspoorlijn verlegd, ook wel het Theemwegracé genoemd. Vanaf 2017 is er gewerkt aan dit ruim vier kilometer lange viaduct met verhoogd spoor, twee stalen boogbruggen en een trogbrug. 9 Oktober jl. was de open dag.

Onze collega Peter Sandee heeft als tender- en contractmanager aan dit project gewerkt en was, samen met Gerben Schuhmacher, op deze open dag aanwezig. Opvallend was dat er veel (trotse) mensen van het eerste uur rondliepen die nog steeds op het project werken.

Waarom dit tracé?

Het is een onderdeel van de Betuweroute die het westelijke havengebied met het achterland verbindt. Door de verlegging rijdt het spoorverkeer straks niet langer over de Calandbrug en wordt het niet meer gehinderd door brugopeningen voor de scheepvaart.

In november 2021 moet de eerste goederentrein over het nieuwe tracé rijden.

Bekijk hier het overzichtsfilmpje van Havenbedrijf Rotterdam van de werkzaamheden aan het Theemswegtracé: