Florian Sloots

Contactgegevens

E-mail:
Florian.Sloots@wbderuimte.nl

LinkedIn:
Florian Sloots

Adviseur en projectleider op het gebied van de energietransitie.

Ik ben gemotiveerd om bij te dragen aan een duurzamere maatschappij. Vanuit die drijfveer denk ik na over oplossingen vanuit de vraag; ‘hoe komen we nu verder?’. Die probeer ik aan de ene kant te beantwoorden met data-analyses om in kaart te brengen waar kansen of knelpunten liggen, en welke energie oplossing het beste in de situatie past. Aan de andere kant werk ik graag in teamverband en samen met klanten om tot een oplossing te komen waar iedereen mee verder kan.

Mijn achtergrond in innovatie-wetenschappen helpt om vragen in een bredere context te plaatsen en vanuit verschillende disciplines te benaderen. Zo kijk ik naar de techniek en reken ik met energiestromen, broeikasgasemissies, en kijk ik ook naar de businesscase van een project. Daarnaast moet de techniek goed ingepast worden in de ruimtelijke omgeving en in de maatschappij, daarvoor is het van belang om goed naar de doelgroep, de organisatie, betrokken stakeholders, en wet- en regelgeving te kijken.

Vanuit WB de Ruimte combineren we kennis en ervaring vanuit ruimtelijke opgaven in de mobiliteits- infrastructuur en watersector, met de uitdagingen in de energietransitie. Met die aanpak werken we aan advies- en projectmanagement om bij te dragen aan de energietransitie. Denk aan oplossingen ondanks netcongestie, opwek van duurzame elektriciteit, of de ruimtelijke impact van de energietransitie binnen grote ruimtelijke opgaven.

Benieuwd? Neem dan vooral contact op!

projecten van Florian