Nieuw programma ener­gietran­sitie
Gemeente Soest

Advies & Management

Opdrachtgever:
Gemeente Soest

Rol:
Strategische adviseurs

Periode:
Maart 2024 - heden

Wie:
Florian Sloots,
Romy Visser

Romy en Florian van WB de Ruimte zijn gevraagd om de gemeente Soest te ondersteunen bij het opstellen van het nieuwe programma energietransitie voor de periode 2025 tot 2030. De uitdaging is om samen met beleidsmedewerkers een realistisch beeld te schetsen van het energiesysteem in Soest in 2030 en 2050, en om passende doelstellingen te formuleren voor dit programma.

In nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers van het programma energietransitie, met focus op de warmtetransitie, energiebesparing en duurzame opwekking, hebben Romy en Florian analyses en scenario’s opgesteld. Deze hebben geleid tot een goed beeld van wat de gemeente Soest kan bereiken in de energietransitie. Op basis hiervan zijn ambitieuze maar haalbare doelstellingen geformuleerd voor het nieuwe programma.

Florian’s ervaring in het analyseren van energiesystemen heeft geholpen bij het in kaart brengen van de technische mogelijkheden en uitdagingen. Aan de andere kant heeft Romy’s expertise in transitie-management en organisatieveranderingen ervoor gezorgd dat de doelstellingen ook praktisch en uitvoerbaar zijn binnen de gemeente. 

Het resultaat is een programma dat zich richt op concrete acties om de energietransitie in Soest te versnellen, met een helder traject naar een duurzame toekomst voor de gemeente en haar inwoners. Door de uitkomsten van analyses en scenario’s te vertalen naar begrijpelijke visualisaties en toelichtingen over het energiesysteem van Soest konden deze goed verwerkt worden. De visualisaties boden een helder overzicht van de huidige situatie en toekomstige mogelijkheden, waardoor beleidsmakers en andere betrokkenen een beter inzicht kregen in de uitdagingen en kansen van de energietransitie.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons