Ver­kabeling bij
wijktransfor­matie

Projectmanagement

Opdrachtgever:
WSP / Gemeente Hattem

Rol:
Technisch manager

Periode:
Juni - heden

Wie:
Florian Sloots

De gemeente Hattem werkt al een paar jaar aan de transformatie van de wijk ’t Veen van een gemengd bedrijventerrein naar een woonlocatie. Onderdeel van dit project is de verkabeling (het ondergronds in plaats van bovengronds aanleggen) van de hoogspanningskabels in dit gebied. Het verkabelen van de kabels heeft meerdere voordelen. Hierdoor kunnen tussenliggende hoogspanningsmasten in het gebied verwijderd worden, is er meer ruimte voor woningen, groen, en verbeterd het uitzicht op het omliggende landschap in dit gebied. 

Florian neemt de taak van technisch manager verkabeling op zich in het projectteam van ’t Veen. Hij is verantwoordelijk voor de nodige onderzoeken en procedures vanaf de basisontwerp fase richting definitief ontwerp en uitvoering. Hierbij zorgt hij voor afstemming tussen gemeente Hattem en TenneT en Qirion, die de verkabeling ontwerpen en uiteindelijk uitvoeren. In deze rol kan hij zijn eerdere ervaring op het gebied van energieprojecten binnen gemeenten, en samenwerking met de netbeheerder, goed toepassen.

Vanuit deze rol doet Florian ook een beroep op collega’s bij WB de Ruimte en WSP, om zo met de juiste ervaring en expertise deze rol goed in te kunnen vullen. Denk hierbij aan juridische expertise voor privaatrechtelijke afspraken met netbeheerders, technische analyses en onderzoek naar de effecten van hoogspanningskabels, of de planologische procedures die moeten worden doorlopen om een bestaand tracé aan te passen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons