Opstellen Notitie Reikwijdte en
Detail­niveau NAS 2026

mer-procedure en milieueffectrapport (MER)

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Procesadvies en -management

Periode:
Mei 2024 - heden

Wie:
Tom Radstaak,
Heleen Sarink

De huidige Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) stamt uit 2016 en is toe aan een herziening. Daarom wordt begin 2024 gestart met de herziening, zodat in 2026 een nieuwe NAS vastgesteld kan worden. Deze NAS heeft als doel om de negatieve effecten van klimaatverandering voor Nederland te verkleinen of in ieder geval beheersbaar te houden.

Het gaat om alle relevante klimaattrends (het wordt heter, natter, droger en de zeespiegel stijgt) en alle sectoren die geraakt worden door klimaatverandering (o.a. natuur, cultuur, energie, ICT & infrastructuur, gezondheid).

Deze herziening zal gebeuren in de vorm van een Programma onder de Omgevingswet (POW). Omdat de NAS kaderstellend zal zijn voor toekomstig rijksbeleid op het gebied van klimaatadaptatie, zal IenW als coördinerend departement op dit thema een planMER-procedure doorlopen. In het kader van de planMER-procedure dienen er een kennisgeving Voornemen en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau te worden opgesteld.

Vanuit WB de Ruimte zullen Tom en Heleen de kennisgeving Voornemen en NRD gaan opstellen. Tom is op dit moment al betrokken bij de participatie-aanpak van de NAS en Heleen heeft zeer ruime ervaring in het opstellen van planprocedures.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons