Afval­water­zuivering
van Rijnland

Omgevingsmanagement en participatie

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap van Rijnland

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
februari 2022 - heden

Wie:
Heleen Sarink

In Haarlem Waarderpolder staat één van de grootste zuiveringen van Rijnland. Hier wordt afvalwater van zo’n 250.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Bloemendaal, Zandvoort en Aerdenhout gezuiverd.

Om voorbereid te zijn op de toekomst, gaat Rijnland de afvalwaterzuivering vernieuwen. Het restproduct van de afvalwaterzuivering op Haarlem Waarderpolder en de meeste andere waterzuiveringen van Rijnland wordt centraal op Haarlem Waarderpolder vergist. Een deel van de slibvergisting wordt gerenoveerd.

De komende jaren staan in het teken van de planvoorbereiding. Heleen Sarink is als omgevingsmanager betrokken in dit project.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Heleen.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons