Integrale Mobiliteits Management
Architec­tuur

Juridisch en Strategisch Advies

Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rol:
Aanbestedingsdeskundige

Periode:
2015 - heden

Wie:
Gerben Schuh­macher

Het vorige kabinet heeft veel energie gestoken in gedragsverandering in de mobiliteit. Mensen werden op allerlei manieren gestimuleerd om uit de auto (en de file) te stappen en om te kiezen voor duurzame alternatieven, zoals het OV en de fiets. Dit beleid werd vormgegeven onder de banier van het programma ‘beter benutten’. Dit beleid wordt, nu onder nieuwe namen, door het huidige kabinet voortgezet.

Oplossing

Eén van de instrumenten van het Ministerie van IenW was (en is) de Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur (IMMA). Deze heeft IenW in de markt gezet ten behoeve van 12 aangesloten decentrale overheden en ten behoeve van Rijkswaterstaat. De Raamovereenkomst IMMA is in 2016, na een Europese aanbesteding, gesloten met in totaal 19 marktpartijen.

IMMA heeft tot doel projecten te faciliteren. Het gaat om:

  • Spitsmijdenprojecten,
  • Gedragsveranderingsprojecten (van auto naar fiets en naar OV).

In de Raamovereenkomst IMMA zijn daarvoor eisen, spelregels en best practices vastgelegd.

De raamovereenkomst maakt het mogelijk om met eenvoudige minicompetities mobiliteitsprojecten in de markt te zetten. Dat is gelukt. Er zijn tussen in de periode van 2016 tot 2018 ruim 20 IMMA-projecten aanbesteed en uitgevoerd, verspreid over het hele land. Ook nu nog worden IMMA projecten aanbesteed. De methodiek van IMMA heeft model gestaan voor het recente programma Mobility as a Service (MaaS) van het ministerie van IenW.

Onze inbreng en rol als aanbestedingsdeskundigen

Adviseurs van WB de Ruimte hebben de raamovereenkomst IMMA vormgegeven en aanbesteed. Daarna is WB de Ruimte met een team van deskundigen bij minstens 10 IMMA-projecten actief betrokken geweest, vooral in de rol van aanbestedingsexperts.

Bronvermelding afbeelding: https://www.beterbenutten.nl/spitsmijden

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons