Dit doen wij

Over Juridisch en Strategisch Advies

In het verlengde van onze ervaring met projectmanagement begeleiden we ook leer- en verandertrajecten, verzorgen we audits, nemen we deel aan tenderboards en geven we juridisch advies. Deze activiteiten ontplooien we vrijwel altijd in de voor ons bekende werkvelden. We zijn van mening dat kennis van de inhoud een vereiste is om gedegen en integrale adviezen te kunnen geven. Bij leer- en verandertrajecten kunnen we ook de stap maken van het aansturen en oplossen, naar het begeleiden van een organisatie, die zelf de analyse maakt en op zoek gaat naar oplossingen.

Bekijk ook andere projecten van ons