Knooppunt
Schiedam-Centrum

Aanbestedings- en contractmanagement

Opdrachtgever:
Gemeente Schiedam

Rol:
Juridisch advies en aanbestedingsmanagement

Periode:
november 2022 – heden

Wie:
Gerben Schuh­macher

Op het gebied van woningbouw en infrastructuur gebeurt er een hoop in Zuid-Holland. De spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht, de ‘Oude Lijn’ speelt hier een centrale rol in de plannen van het Rijk en de regio. Er komen vier nieuwe stations bij en er worden vier bestaande stations verbeterd.

Hoe worden deze OV-knooppunten aantrekkelijk(er) en hoe worden de steden daaromheen gezond, duurzaam en met een hoge leefkwaliteit?

Daarvoor is dit jaar een MIRT*-verkenning gestart waarin de opgave van stedelijke verdichting en ontwikkeling van knooppunten integraal worden beschouwd.

Voor de gemeente Schiedam heeft Gerben Schuhmacher het aanbestedingsdossier gemaakt en begeleid momenteel de aanbesteding voor het knooppunt Schiedam-Centrum.

Gerben heeft voorafgaand aan de aanbesteding van adviesdiensten knooppunt Schiedam-Centrum de marktconsultatie georganiseerd voor alle vier de knooppunten van de ‘Oude Lijn’.

Gerben is een deskundig jurist op het gebied van aanbestedingen. In het bijzonder op het terrein van stationsprojecten.

Lees meer over dit project op de website van rodi.

* Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Bronvermelding afbeelding: https://schiedistrict.nl/thema/bereikbaarheid/

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons